ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה נסגרה!

התכנית לזהות ומדיניות פועלת בעשור האחרון ומכנסת בכל שנה כ- 40 סטודנטים מצטיינים בתחומי החברה, המשפטים והרוח, לצורך הכשרתם למנהיגות ציבורית ואקדמית.

התוכנית בת 400 שעות ובעלת אופי רב-תחומי. היא כוללת הרצאות על יסודות המשטר במדינה יהודית ודמוקרטית, על רבדי עומק בזהות היהודית והישראלית, על מבנה התשתית הדתית-חברתית-פוליטית של המזרח התיכון, על יחסי חברה-צבא ועל תפיסת הביטחון של ישראל, על המערכת הבינלאומית, על חברה וכלכלה בישראל ועוד.

בנוסף, משלבת התוכנית סיורים, סופי שבוע וסדנאות לטיפוח אישי וקבוצתי.

היקף הלימודים

הלימודים יתקיימו במקביל לשנת הלימודים האקדמית, במשך שני סמסטרים, ביום לימודים מרוכז מדי שבוע, בימי חמישי, מהשעה 09:30 ועד השעה 20:00.
התכנית כוללת כ-30 מפגשים שבועיים לאורך השנה האקדמית (כ-15 בכל סמסטר). במהלך חופשת הסמסטר לא יתקיימו מפגשים.
הלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה במרכז ציפורי ביער ירושלים (אפשרות להסעות בסבסוד מלא של המכללה למי שמגיע ללא רכב), ולצידם יתקיימו מספר סיורים וסופי-שבוע ברחבי הארץ. בנוסף, במהלך שנת הלימודים, יתקיימו סדנאות מנהיגות ופיתוח אישי.
לוח זמנים שנתי לשנת הלימודים הנוכחית – לצפייה לחץ כאן.
תכנית הלימודים של מסלול המצטיינים בשנת הלימודים הקודמת (כל השנה) – לצפייה לחץ כאן.

אוכלוסיית יעד

התכנית מיועדת לצעירות ולצעירים בולטים בתחומם, בעלי פוטנציאל מנהיגותי ופעילים בראשית דרכם במרחב הציבורי בישראל, הנמצאים תוך כדי לימודים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים בתחומי החברה, הרוח והמשפטים, או לאחר סיום לימודיהם בתחומים הללו, אשר מכוונים לעסוק במחקר אקדמי או להשתלב בתפקידים בכירים בשדות השונים בזירה הציבורית בארץ ובעולם: פוליטיקה, שירות המדינה, ביטחון, דיפלומטיה, תרבות, תקשורת, מגזר עסקי וחברה אזרחית.
התכנית מיועדת לגילאים 22-34.

עלויות

שכר לימוד שנתי בגובה 3,600 ₪ (שכר הלימוד מסובסד ומהווה חלק קטן ביותר מעלות הלימודים בתכנית).
קיימת אופציה לקבלת פטור משכר לימוד או מלגה. מספר הזכאים לכך מצומצם ונתון לשיקול דעת המכללה.

דרישות התכנית

נוכחות – התכנית איננה פתוחה להשתתפות חלקית! יש לה רציונאל כולל, והיא מבוססת מבחינת תוכנית וחברתית גם יחד על השתתפות מלאה ופעילה בכל מרכיביו. בהתאם, אין מקום לאיחורים לימי הלימוד, להיעדרות מחלקי ימים וכיו"ב. במקרים חריגים, יש לתאם היעדרויות הכרחיות לכל הפחות שבועיים מראש, וישירות מול מנהלי התכנית. ובכל מקרה, אין להיעדר יותר מפעם אחת בסמסטר. משתתף שלא יקפיד על נוכחות מלאה לא יוכל להמשיך ולהשתתף בתכנית.

דו"חות קריאה שבועיים – יש להגיש דו"ח קריאה (עד עמוד) ובו תקציר או ביקורת של אחד מפריטי הקריאה. תכלית הדו"חות היא לעורר חשיבה ממוקדת וחדה יותר לקראת יום הלימודים. על המשתתפים להגיש דו"ח קריאה כל שבוע. את הדו"ח יש להגיש בתחילת יום הלימודים.

בחני ידע – במהלך השנה יתקיימו מספר בחני בקיאות שמטרתם ליצור בסיס משותף של מושגי יסוד ובהם יידרשו המשתתפים לעמוד בהצלחה.

ניירות עמדה רבעוניים – עם סיומו של כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים יידרשו המשתתפים להגיש מטלה מסכמת בהיקף של 800 מילים, הפורסת מסר ממוקד הקשור בתכני הרבעון שהסתיים באמצעות טיעון ברור והתמודדות אפקטיבית עם טיעוני נגד. בסיומו של כל סמסטר יציגו מספר משתתפים ניירות עמדה מצטיינים בפני הקבוצה אודות נושאים שנידונו בתכנית. ניירות אלה יפורסמו בדף הפייסבוק ובאתר המכללה.

פרויקט סיום – עם סיום השנה יידרשו המשתתפים להגיש הצעה לפרויקט. הפרויקט שילווה במסגרת המכללה יהווה רק את ההיבט התכנוני של הפרויקט, וכל משתתף יוכל לקדם את הצד הביצועי כרצונו. היקף ההצעה בלתי מוגבל. הנחיות לגיבוש ההצעות לפרויקטים יינתנו בהמשך השנה.