ד"ר מרדכי ניסן

מרצה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.