הרב זאב סולטנוביץ

מרצה לפילוסופיה ספרות והיסטוריה יהודית. מלמד בישיבת הר ברכה. מרצה בבית אורי צבי גרינברג בירושלים. הרצאותיו של הרב סולטנוביץ במכללה מתמקדות בהגדרות יסוד של חברה ותרבות, מרכיבי הזהות היהודית, ותהליכים היסטוריים.