פרופ' אודי לבל

פרופסור חבר בבית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר אילן.
מומחה בתחום הפסיכולוגיה הפוליטית, יחסי צבא-חברה וחקר תרבות.