ד"ר אביעד בקשי

ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, מרצה למשפט חוקתי ומינהלי בקריה האקדמית אונו, באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר אילן.