באנצ'י אברהם

רכזת במרכז הצעירים בלוד.
סטודנטית לתואר ראשון בממשל ודיפלומטיה , במרכז הבינתחומי הרצליה.
מתנדבת בארגון "דור לדור" ו"חינוך לפסגות
שירות צבאי בחיל החינוך.