בן קורנובסקי

בן 26, תל-אביב.
סטודנט בפקולטה למשפטים ובחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל-אביב.