אלינה שרינגטון

בת 24, רעננה.
עוסקת בהסברה ופעילות עם קהילות בחו"ל. בין השאר השתתפה בתוכניתStandWithUs,משלחות חיילים, משלחות של הסוכנות היהודית למחנות הקיץ והסמינרים הציוניים. תפקדה כראש צוות אנגלית בחמ"ל הסברה שהוקם במבצע עמוד ענן באוניברסיטה. בצבא שירתה כקצינת ת"ש ומאז פועלת למען קידום אוכלוסיות חלשות בהתנדבות עם חיילים בודדים, עולים חדשים וייעוץ פיננסי. כיום, סטודנטית ליחסים בינלאומיים ותקשורת באוניברסיטה העברית, סיו"ר מודל האו"ם באוניברסיטה ומדריכה בכנסת ישראל