מר עמית הלוי

מייסד וראש המכללה

איש מדיניות ציבורית
בוגר ביה"ס למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית ויועץ לבכירים בתחומי מדיניות.
מתמחה ומרצה בנושאי זהות יהודית, מדיניות ציבורית והכשרת מנהיגות.